Cyrsiau poblogaidd

Course Search Cym
Categorïau Cwrs

Mentora Pobl Ifanc

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu at reolwyr, goruchwylwyr neu fentoriaid pobl ifanc a gyflogir o fewn y Cyngor drwy’r Cynllun Prentisiaeth Corfforaethol neu ar leoliad drwy Gynllun Hyfforddi Plant sy’n... read more →

Rheoli Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae hyfforddiant Rheoli Gwasanaeth Cwsmeriaid wedi’i anelu at uwch reolwyr a rheolwyr llinell. Mae’n helpu cyfranogwyr i ddatblygu strategaeth gwasanaeth cwsmeriaid effeithiol, dylunio a gweithredu systemau sy’n canolbwyntio ar fodloni... read more →

Gofal Cwsmeriaid – Camau Cyntaf

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i unrhyw un sy’n chwilio am hyfforddiant mewn gwasanaeth cwsmeriaid a gofal cwsmeriaid. Mae’r rhan fwyaf o’r cynrychiolwyr sy’n mynychu ein cyrsiau gwasanaethau i gwsmeriaid... read more →

Rheoli Straen 1:1

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at weithwyr sy’n cael trafferth gyda’u lefelau straen ac angen triniaeth 1:1. Rydym yn gweithio gyda 5 o weithwyr unigol dros sesiynau 4 hanner diwrnod... read more →

Rhaglen Rheoli Straen

Mae straen yn ymateb naturiol y corff i bwysau meddyliol neu emosiynol a gall peth straen eich helpu i gadw ffocws, i deimlo’n llawn egni, yn effro ac yn llawn... read more →

Y Gymraeg

Mae Academi Cyngor Dinas Caerdydd yn falch o gynnig cyrsiau Cymraeg, ar bob lefel, i holl staff y Cyngor. Caiff y cyrsiau eu darparu i chi drwy gydweithrediad rhwng yr... read more →

© Cardiff Council Academy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd